IV Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych IV edycja KTSiD w roku 2018 została odwołana.

 

Reklamy